ทฤษฎี ซูซูกิ
การศึกษาภาษาใช้สมองซีกซ้ายซึ่งทำหน้าที่ในการคิดแบบตรรกะ (จากหัวข้อข่าว: 29 ตุลาคม 1992 หนังสือพิมพ์เดลี่ ไมนิชิ ของประเทศญี่ปุ่น) การคำนวณโดยใช้การจินตนาการภาพเม็ดลูกคิดของโซโรบัน ( SOROBUN )หรือลูกคิดญี่ปุ่น ถูกเรียกว่า อันซัน (ANZAN) โดยใช้สมองซีกขวาซึ่งทำหน้าที่ในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการฝึก “อันซัน” จึงเป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาสมองทั้งสองซีก
ดร.โยชิยะ ชินะกาวา, ดร.คิมิโกะ คาวาโน, ดร.ฮิเดมิ โคอิโตะ (วิทยาลัยการแพทย์ของญี่ปุ่น) ได้ทำรายงานเกี่ยวกับผลของการวิจัยในเรื่องของ “ผู้เชี่ยวชาญโซโรบัน (ลูกคิดญี่ปุ่น) กับสมอง” ที่สมาคมสรีรวิทยาญี่ปุ่น ในเมืองเกียวโต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1991 พวกเขาชี้ให้เห็นว่า “ปกติการคำนวณโดยใช้ดินสอและกระดาษจะใช้สมองซีกซ้าย อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญโซโรบัน (ลูกคิดญี่ปุ่น) ใช้สมองซีกขวาในการคำนวณ ผู้เชี่ยวชาญโซโรบัน (ลูกคิดญี่ปุ่น) ใช้การจินตนาการเม็ดลูกคิดในหัว เขาพยายามที่จะสร้างภาพเม็ดลูกคิดในหัว ราวกับว่ากำลังดีดลูกคิดจริงอยู่ แม้แต่คุณก็สามารถใช้ทักษะ “อันซัน”
ดร.ทาเคชิ ฮัตตะ และดร.คาซูโอะ อิเคดะ (มหาวิทยาลัยการศึกษาโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น) เขียนวิทยานิพนธ์แบบเดียวกันให้กับ the Neuropsychologia, Vol.26 หัวเรื่อง คือ Hemispheric Specialization of the Abacus Experts in Mental Calculation: Evidence from the Results of Time-sharing Tasks.
ดร.ทาเคชิ ฮัตตะ และดร.มายูมิ มิยาซากิ เขียนรายงานอีกฉบับให้กับ the Imagination, Cognition and Personality หัวเรื่องคือ Visual Imagery Processing in Japanese Abacus Experts.
นางสาวฮินเซ คะวะมะตะ (ซ้าย) และ นางสาวชิซูกะ โยชิโนะ ได้รับการตรวจสอบสมองโดย ดร.โยชิยะ ชินะกาวา, ดร.คิมิโกะ คาวาโน และดร.ฮิเดมิ โคอิโตะ ที่วิทยาลัยการแพทย์ของญี่ปุ่น ในเมืองโตเกียว
นางสาวฮินเซ และ นางสาวชิซูกะ เพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษและทั้งสองเป็นผู้ เชี่ยวชาญโซโรบัน ( ลูกคิดญี่ปุ่น ) ดังนั้นเราได้ให้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ เห็น ก่อนหน้าที่จะมีการตรวจเช็คสมองของทั้งสอง ได้มีการติดสายรับคลื่นทั้งที่หน้าผาก ด้านหลัง และสองข้างของศีรษะ รวมทั้งด้านบนของสมอง หัวใจ และแขนทั้งสองข้าง สายเหล่านี้ได้ถูกต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทั้งสองคนได้ฟังดนตรีไวโอลินของบีโธเฟ่น เพื่อให้ทั้งสองผ่อนคลาย ดร.โยชิยะ ชินะกาวาและคณะ ได้ทำการตรวจสภาพสมองของทั้งสอง ปรากฏว่า สมองซีกซ้ายและซีกขวาอยู่ในลักษณะของส