โรงเรียน จินตลีลาคณิตเบญญาภา

390 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02-2414494, 084-5273651 , 081-8092525

email :kiddsquare2009@gmail.com