ข่าวจากMCOT.NET
วันพุธ ที่ 19 ม.ค. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับปิดเทอมภาคฤดูร้อน เตรียมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมองแก้วรุ่นที่24 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 10-13 ปี จำนวน 220 คน

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เยาวชนจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย โดยปีนี้จะประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ หุ่นยนต์หรรษา ที่เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการผลิตหุ่นยนต์ให้ใช้งานได้จริง การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ที่จะเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมยุววิศวกรช่างคิด ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อประดิษฐ์สิ่งของออกมาใช้ได้จริง

ทั้งนี้ คาดหวังให้เด็กไทยมีความรักในวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น. -สำนักข่าวไทย

Tags : , , | add comments

ข้อมูลข่าวจาก MCOT.NET
วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. 2554
WHO หรือองค์การอนามัยโลก สั่งห้ามไม่ให้มีการขายอาหาร ประเภท Junk food ภายในโรงเรียน และเร่งส่งเสริมเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและตัดปัญหาของเด็กที่เป็นโรคอ้วน

หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติกล่าวว่า ในชุมชนหรือสถานที่ที่มีเด็กๆอาศัยอยู่นั้น ควรที่จะกำหนดมาตรการการควบคุมเรื่องอาหารจำพวกที่มีไขมันอิ่มตัวสูง มีกรดไขมัน น้ำตาลและเกลือสูง โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น สถานที่ต่างๆเช่นเนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สนามเด็กเล่น คลีนิคครอบครัวและเด็ก รวมไปถึงสถานที่บริการด้านต่างๆสำหรับเด็ก ก็ควรที่จะใช้ข้อกำหนดเรื่องการควบคุมอาหาร Junk food นี้เช่นกัน

ตามข้อมูลของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนถึง 43 ล้านคนเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักมากเกินกว่าปกติ สาเหตุเกิดจากการที่เด็กๆส่วนใหญ่นั้น รับการตลาดและบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาล เกลือและไขมันที่สูง

6 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิตในแต่ละปีนั้น เกิดจากโรคหัวใจ ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศอเมริกา มีอัตราการเสียชีวิตปีละประมาณ 1 ล้านคน โดยที่ทุกๆ 33วินาทีมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้, โรคมะเร็ง, โรค เบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งทั้ง 4 โรคที่กล่าวมานั้น มีปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุร่วมกันคือการบริโภคอาหารที่ไม่ดีหรืออาหารจำพวก Junk food

ที่มา : voicetv

Tags : , , , , , | add comments

               ปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์บ้านเราเมื่อเทียบกับประเทศไต้หวัน หรือ สิงคโปร์ เราจะพบว่าความเข้มข้นของเนื้อหาในการเรียนในช่วงประถมต้นนั้นค่อนข้างเบา ซึ่งมีแนวคิดหรือทัศนคติจากหลายฝากฝั่ง บ้างก็ว่าเด็กควรจะมีอิสระในความเป็นเด็ก นั่นคือปล่อยให้เขาได้เล่นในวัยของเขา  บ้างก็ว่าเด็กควรจะมีการเรียนผ่านการเล่น (ซึ่งมีโรงเรียนในแนวของการเรียนผ่านการเล่นมากมาย แต่ก็มีปัญหาบ้างว่าโรงเรียนเหล่านั้นส่วนใหญ่เปิดสอนเพียงระดับชั้นประถมเท่านั้น แล้วเด็กที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบดังกล่าวอาจต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเข้าสู่มัธยม) ซึ่งในแนวคิดแต่ละแนวไม่มีแนวใดผิดแนวใดถูก แต่สิ่งที่สำคัญคือ ในช่วง 10 ปีแรกเป็นวัยทองของเด็กในการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีวิธีการสอนที่ดีควบคู่กันไปด้วย ตามแนวการเรียนการสอนของทางสิงคโปร์ เนื้อหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะค่อนข้างเข้มข้นตั้งแต่ประถมต้น หรืออาจเรียกได้ว่ามีความสม่ำเสมอจนกระทั่งเข้าสู่วัยมัธยม ส่วนในบ้านเราการวางแนวทางการสอนคณิตศาสตร์นั้น เพื่อให้เด็กส่วนใหญ่ (ซึ่งค่าเฉลี่ย IQ ต่ำกว่ามาตรฐาน) ได้มีความเข้าใจในเนื้อหา จึงทำให้เด็กส่วนใหญ่จะทำคะแนนได้ดีเมื่ออยู่ในประถมต้น แต่เมื่อเข้าสู่ประถมปลายจะมีเนื้อหาใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามามากมาย ทำให้คะแนนในตอนประถมปลายของเด็กแตกต่างจากตอนประถมต้นอย่างสิ้นเชิง ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการเสริมการเรียนรู้ในแนวอื่น ๆ จะทำให้เด็กถูกจำกัดความสามารถ แต่เมื่อถึงประถมปลาย เนื่องจากต้องเร่งเนื้อหาให้ทันกับการเรียนในชั้นมัธยมต่อไป ทำให้เด็กถูกเร่งให้รับข้อมูล หรือสิ่งต่าง ๆ ในเวลาที่น้อยลง จึงดูเหมือนกับว่าพัฒนาการทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กจะถดถอยลง

Tags : , , , , , , , , , , , , , , | add comments