ข้อมูลข่าวจาก MCOT.NET
วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. 2554
WHO หรือองค์การอนามัยโลก สั่งห้ามไม่ให้มีการขายอาหาร ประเภท Junk food ภายในโรงเรียน และเร่งส่งเสริมเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกันและตัดปัญหาของเด็กที่เป็นโรคอ้วน

หน่วยงานด้านสุขภาพของสหประชาชาติกล่าวว่า ในชุมชนหรือสถานที่ที่มีเด็กๆอาศัยอยู่นั้น ควรที่จะกำหนดมาตรการการควบคุมเรื่องอาหารจำพวกที่มีไขมันอิ่มตัวสูง มีกรดไขมัน น้ำตาลและเกลือสูง โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น สถานที่ต่างๆเช่นเนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน สนามเด็กเล่น คลีนิคครอบครัวและเด็ก รวมไปถึงสถานที่บริการด้านต่างๆสำหรับเด็ก ก็ควรที่จะใช้ข้อกำหนดเรื่องการควบคุมอาหาร Junk food นี้เช่นกัน

ตามข้อมูลของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนถึง 43 ล้านคนเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักมากเกินกว่าปกติ สาเหตุเกิดจากการที่เด็กๆส่วนใหญ่นั้น รับการตลาดและบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาล เกลือและไขมันที่สูง

6 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิตในแต่ละปีนั้น เกิดจากโรคหัวใจ ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศอเมริกา มีอัตราการเสียชีวิตปีละประมาณ 1 ล้านคน โดยที่ทุกๆ 33วินาทีมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้, โรคมะเร็ง, โรค เบาหวาน และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งทั้ง 4 โรคที่กล่าวมานั้น มีปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุร่วมกันคือการบริโภคอาหารที่ไม่ดีหรืออาหารจำพวก Junk food

ที่มา : voicetv

Tags : , , , , , | add comments