ชื่นชมเยาวชนคนเก่งของเรา น้องไอซ์  ด.ช.อาชวิน  กิตติรัตนไพบูลย์  ระดับชั้น ป. 1 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงในการแข่งขันการคิด และการแก้ปัญหา โจทย์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 12 ระดับชั้น ป.  1 -2

Tags : , , , , , , , | add comments