จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์ : ‘ธงชาติ’ อาเซียน : โดย…พี่ฮัมมิ่งเบิร์ด

 

          ตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนตลอด..ตลอด แต่น้องๆ อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ เพราะอาเซียน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ เหลืออีก 900 กว่าวันก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หากใครไม่สนใจอาจพลาดโอกาสดีๆ ในอนาคตได้ ว่าแต่น้องๆ ทราบกันหรือเปล่าคะ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนั้น มีลักษณะธงชาติเป็นเช่นไร

เริ่มด้วย ธงชาติไทย แผ่นดินเกิดของพวกเรา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน โดยภายในแบ่งเป็น 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอก ทั้งด้านบนและด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ ความหมายสำคัญ คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

ต่อมา ธงชาติเวียดนาม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ธงแดง ดาวเหลือง” ลักษณะธงชาติเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สีแดงหมายถึง การต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาวเวียดนาม สีเหลือง คือสีของชาวเวียดนาม ส่วนดาวห้าแฉกหมายถึงชนชั้นต่างๆ ในสังคมเวียดนาม คือนักปราชญ์ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า และทหาร อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมชาติเวียดนามในปี 2519 ความหมายในธงได้มีการอธิบายใหม่ในทางการเมืองว่า สีแดง หมายถึงการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ และดาวสีทอง หมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อนหน้านี้ในปี 2488-2498

ธงชาติสิงคโปร์ เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วย แถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธง แถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่าง ที่มุมธงบนมีรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าว มีรูปดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีสีขาว ธงนี้เริ่มใช้ในปี 2502 ซึ่งเป็นปีที่สิงคโปร์ปกครองตนเองจากจักรวรรดิอังกฤษและถือเป็นธงชาติของรัฐเอกราชเมื่อสิงคโปร์ประกาศเอกราชในวันที่ 9 สิงหาคม 2508 ความหมายสำคัญขององค์ประกอบในธง ได้แก่ สีแดงหมายถึงภราดรและความเสมอภาคของมนุษย์ สีขาว ความบริสุทธิ์ ความดีงามที่แพร่หลายและคงอยู่ รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดาวหมายถึง อุดมคติ 5 ประการของชาติได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค (แล้วติดตามอีก 7 ประเทศที่เหลือนะคะ)

Tags : , , , , | add comments