โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554
สพฐ.ชงร่างปฏิทินรับ นร.ปี 55 ให้ รมว.ศึกษาฯ พิจารณา ก่อนประกาศเป็นทางการ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอร่างปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ที่ปรับเลื่อนใหม่ตามกำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใหม่ ให้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา ดังนี้ โดยระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 3-7 ก.พ.2555 จับสลาก 12 ก.พ.ประกาศผลวันที่ 12 ก.พ.รายงานตัว 12 ก.พ.มอบตัว 19 ก.พ. เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 3-7 ก.พ.ประกาศผล 12 ก.พ.รายงาตัว 12 ก.พ.มอบตัว 19 ก.พ., ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 10-14 ก.พ.จับสลาก 19 ก.พ.ประกาศผลและรายงานตัว 19 ก.พ.มอบตัว 26 ก.พ. เงื่อนไขพิเศษ ให้รับสมัคร 10-14 ก.พ.ประกาศผลและรายงานตัว 19 ก.พ.มอบตัว 27 ก.พ.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 1-4 เม.ย.จับสลากรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 11 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 11 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. , สอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป 7 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. โควตารับนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร1-2 เม.ย.สอบและประกาศผลพร้อมรายงานตัว 3 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 1-4 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. ทั้งนี้ หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียนให้ยื่นความจำนงให้จัดที่เรียนรอบสอง วันที่ 22-23 เม.ย.ประกาศผลรอบสอง 26 เม.ย.รายงานตัวรอบสอง 27 เม.ย.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในส่วนของนักเรียนเดิมของโรงเรียน ให้รายงานตัว 12 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย. ส่วนการสอบคัดเลือกรับนักเรียนภายนอกเพิ่มเติมให้ รับสมัคร 1-4 เม.ย.สอบ 8 เม.ย.ประกาศผล 11 เม.ย.รายงานตัว 12 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย. ส่วนโควตารับนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 1-2 เม.ย.สอบพร้อม ประกาศผล และรายงานตัว 3 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย.เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 1-4 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 11 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย.

สำหรับโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ โดยโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ป.5 รับสมัคร 16-20 ก.พ. สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.1 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.4 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 26 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค. – โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร 27-31 ม.ค.ก่อนประถมศึกษา-ป.1 สอบ 5 ก.พ.ประกาศผล 12 ก.พ.รายงานตัวภายใน 14 ก.พ., ม.1 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.4 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 26 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค. รายงานตัวภายใน 6 มี.ค. – โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร 1-30 เม.ย. ประกาศผล 1 พ.ค.รายงานตัวภายใน 8 พ.ค. – โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 16-25 ก.พ. สอบ 26-28 ก.พ. ประกาศผล 29 ก.พ. รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.

Tags : , , , | add comments