คอร์สปิดเทอมสำหรับเด็กระดับประถม
รอบที่ 1 :   29 ก.ย. – 9 ต.ค. 52
รอบที่ 2 :   5 ต.ค. – 15 ต.ค.52
รอบที่ 3 :   12 ต.ค. – 23 ต.ค.52

คอร์สปิดเทอมสำหรับเด็กอนุบาล
1 รอบ  ตั้งแต่วันที่  5 ต.ค. – 23 ต.ค.52

หลักสูตร ที่เปิดสอน
– จินตคณิต (ลูกคิด) เพื่อเสริมศักยภาพทางสมองของเด็ก ๆ ในวัยเรียนรู้ โดยมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กไปพร้มกับการพัฒนาการใช้สมองซีกขวา
– โจทย์คณิตคิดง่าย  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การตีความโจทย์ ให้เกิดความเข้าใจ
– ศิลปเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก, มัดใหญ่ และ เสริมสร้างจินตนาการ

Tags : , , , , | add comments