วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553
สทศ. ให้คะแนนฟรี สอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์หลังโจทย์ไม่ชัดเจน ตรวจข้อสอบใหม่ประกาศผล 8 ธ.ค.นี้…

จาก กรณีตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครองและชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ ยื่นหนังสือถึง รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรียกร้องให้ สทศ.ตรวจกระดาษคำตอบใหม่ วิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ในการสอบ GAT/ PAT ครั้งที่ 3/2553 โดยข้อ 78 เกี่ยวกับเสียงระฆัง สทศ. ยืนยันคำตอบเดิม ทำให้ชมรมค่านิยมฯ จะฟ้องต่อศาลปกครอง และยังพบว่าข้อ 46 โจทย์ก็ไม่ชัดเจนด้วยนั้น

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 3 แล้ว พบว่า ข้อ 46 ให้คะแนนฟรี 3 คะแนน เนื่องจากโจทย์ไม่ชัดเจน ข้อ 78 ให้คะแนนฟรี 6 คะแนน เนื่องจากโจทย์ไม่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าสอบ สทศ.จะทำการตรวจกระดาษคำตอบใหม่อีกครั้ง และประกาศผลใหม่ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ด้านนายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณ สทศ.ที่รับฟังเหตุผลต่างๆ และจะไม่ฟ้องต่อศาลปกครอง

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 3/2553 สทศ. ได้ให้คะแนนฟรีกับผู้เข้าสอบ จากวิชา PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ข้อ 57 จำนวน 3 คะแนน PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ให้คะแนนฟรี ข้อ 46 จำนวน 3 คะแนน ข้อ 78 ฟรี 6 คะแนน และข้อ 79 มี 2 คำตอบ.

Tags : , , | add comments