..เด็กชายธัญญวัฒน์ จันทรอุไร..(น้องต้นข้าว)
…………. กับเหรียญทอง……..
การแข่งขันคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18..ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2..
….ทางสถานบันขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะคะ..#เด็กคิดสแควร์

Tags : , , , , , , , , | add comments

ชื่นชมเยาวชนคนเก่งของเรา น้องไอซ์  ด.ช.อาชวิน  กิตติรัตนไพบูลย์  ระดับชั้น ป. 1 จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดงในการแข่งขันการคิด และการแก้ปัญหา โจทย์คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 12 ระดับชั้น ป.  1 -2

Tags : , , , , , , , | add comments