ข่าวจากMCOT.NET
วันพุธ ที่ 19 ม.ค. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับปิดเทอมภาคฤดูร้อน เตรียมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมองแก้วรุ่นที่24 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 10-13 ปี จำนวน 220 คน

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เยาวชนจะได้รับความสนุกสนานและความรู้จากกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย โดยปีนี้จะประยุกต์การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ หุ่นยนต์หรรษา ที่เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการผลิตหุ่นยนต์ให้ใช้งานได้จริง การสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ที่จะเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมยุววิศวกรช่างคิด ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อประดิษฐ์สิ่งของออกมาใช้ได้จริง

ทั้งนี้ คาดหวังให้เด็กไทยมีความรักในวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังการคิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้ามากขึ้น. -สำนักข่าวไทย

Tags : , , | add comments