จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2553

เด็กไทยสร้างชื่อบนเกาะฮ่องกงคว้า18 เหรียญ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถม

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า จากการที่ สพฐ.ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค. ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จำนวน 2 ทีมและทีมอิสระจากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐมอีก 1 ทีม รวม 12 คน ปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลได้รวมทั้งหมด 18 เหรียญ

 โดยแบ่งเป็นประเภททีม 4 เหรียญทอง ได้แก่ ทีมเอ ด.ญ.สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ ด.ช.วฤทธิ สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)และด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร นครปฐม ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมอิสระนครปฐม ประกอบด้วย ด.ช.ภัทร กิตติพงศ์พัฒน์ ด.ช.อรรณพ ตันตยานนท์ ด.ญ.นันทธนัช มะโดดและด.ช.ธีระ ชัยทวีโชค จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า สำหรับการแข่งขันประเภทบุคคลทำได้ 3 เหรียญเงิน ได้แก่ ด.ญ.สุเจษฎา อุดมศรีรุ่งเรือง โดรงเรียนราชวินิต กรุงเทพฯ ด.ช.วฤทธิ สิงหะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ด.ช.ก้องเกียรติ ทิพย์รัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)และเหรียญทองแดง 7 รางวัล ได้แก่ ด.ช.สิรภพ จิตรมีศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ด.ญ.ธัญพิชชา เกตุชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ด.ช.ณัฐพนธ์  ธรรมอาชีพ โรงเรียนราชวินิต ด.ช.ณฐนนท์ อัครภาพ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ด.ช.ภัทร กิตติพงศ์พัฒน์ ด.ช.อรรณพ ตันตยานนท์ และด.ญ.นันทธนัช มะโดด โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

 “จะเห็นได้ว่าเด็กไทยมีความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นทุกปีในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ และในปลายเดือนนี้  ทาง สพฐ.จะส่งทีมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาสตร์นานาชาติที่เกาหลีใต้ ไต้หวันและอินโดนีเซียต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว.

Tags : , , , , | add comments