จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
รมว.ศึกษาธิการ เผยอาจเลื่อนการสอบ O-Net ไปอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากในบางพื้นที่ยังประสบอุทกภัย ระบุเพื่อให้โรงเรียนมีเวลามากขึ้น และไม่ต้องสอนชดเชยวันเสาร์-อาทิตย์ ลดความเหนื่อยและเครียดต่อเด็ก…

เมื่อ วันที่ 28 พ.ย. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ศธ.ได้หารือถึงการเตรียมแผนสำรองรองรับไว้กรณีที่อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งไม่ สามารถเปิดภาคเรียนได้ทันในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ เพราะจากการประเมินเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คาดว่าจะมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 29 พ.ย.นี้ สพฐ.จะรายงานข้อมูลที่ชัดเจนมาอีกครั้งว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่อาจจะต้อง เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีก 1 สัปดาห์

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 และมัธยมศึกษาที่ 3 อีกรอบ จากเดิมที่ได้เลื่อนไปแล้ว 1 ครั้ง โดยนักเรียนชั้น ป.6 เดิมสอบวันที่ 1 ก.พ. 55 เลื่อนเป็นวันที่ 15 ก.พ. 55 นักเรียนชั้น ม.3 เดิมสอบวันที่ 2-3 ก.พ. 55 เลื่อนเป็นวันที่ 16-17 ก.พ. 55 และประกาศผลสอบในวันที่ 31 มี.ค. 55 ส่วนนักเรียนชั้น ม.6 ให้สอบตามปฏิทินเดิม คือวันที่ 18-19 ก.พ. 55 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เม.ย. 55 โดยได้มอบให้ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ สพฐ.ไปหารือกันในเรื่องนี้ แต่มีแนวโน้มอาจขยับวันสอบ O-Net ออกไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อให้โรงเรียนส่วนใหญ่มีเวลาจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องสอนชดเชยใน วันเสาร์และอาทิตย์ เพราะนโยบาย ศธ.ต้องการให้โรงเรียนสอนชดเชยเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ หากจำเป็นจริงๆ จึงจะสอนชดเชยในวันเสาร์ แต่ไม่ต้องการให้เรียน 7 วัน เพราะจะทำให้เด็กเหนื่อยเกินไป และเป็นการสร้างความเครียดให้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

“หากเลื่อนวันสอบ O-Net ออกไปอีก 2 สัปดาห์แล้ว จะมีเวลาเหลือเพียงพอให้โรงเรียนที่เปิดภาคเรียนในวันที่ 13 ธ.ค.54 สามารถจัดการเรียนการสอนได้จบครบหลักสูตรโดยอาศัยเพียงการสอนชดเชยในวันปกติ ไม่ต้องสอนชดเชยในวันเสาร์ ยกเว้นบางโรงเรียนที่น้ำท่วมหนัก จำเป็นต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไป ก็อาจจะต้องสอนชดเชยในวันเสาร์ตามความจำเป็น แต่จะไม่ให้สอนชดเชยในวันอาทิตย์เด็ดขาด และเมื่อเลื่อนวันสอบ O-Net ไปแล้ว ก็จำเป็นจะต้องเลื่อนปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ.ออกไปด้วย อย่างไรก็ตามกำหนดการสอบ O-Net ที่แน่นอน จะสามารถประกาศได้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทศ.ก่อน จากนั้น สพฐ.จึงจะสามารถประกาศปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ได้” นายวรวัจน์ กล่าว.

Tags : , , , | add comments

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554
สพฐ.ชงร่างปฏิทินรับ นร.ปี 55 ให้ รมว.ศึกษาฯ พิจารณา ก่อนประกาศเป็นทางการ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอร่างปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ที่ปรับเลื่อนใหม่ตามกำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใหม่ ให้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา ดังนี้ โดยระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 3-7 ก.พ.2555 จับสลาก 12 ก.พ.ประกาศผลวันที่ 12 ก.พ.รายงานตัว 12 ก.พ.มอบตัว 19 ก.พ. เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 3-7 ก.พ.ประกาศผล 12 ก.พ.รายงาตัว 12 ก.พ.มอบตัว 19 ก.พ., ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 10-14 ก.พ.จับสลาก 19 ก.พ.ประกาศผลและรายงานตัว 19 ก.พ.มอบตัว 26 ก.พ. เงื่อนไขพิเศษ ให้รับสมัคร 10-14 ก.พ.ประกาศผลและรายงานตัว 19 ก.พ.มอบตัว 27 ก.พ.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร 1-4 เม.ย.จับสลากรับนักเรียนในพื้นที่บริการ 11 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 11 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. , สอบคัดเลือกรับนักเรียนทั่วไป 7 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. โควตารับนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร1-2 เม.ย.สอบและประกาศผลพร้อมรายงานตัว 3 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 1-4 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 เม.ย.มอบตัว 21 เม.ย. ทั้งนี้ หากนักเรียนยังไม่มีที่เรียนให้ยื่นความจำนงให้จัดที่เรียนรอบสอง วันที่ 22-23 เม.ย.ประกาศผลรอบสอง 26 เม.ย.รายงานตัวรอบสอง 27 เม.ย.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในส่วนของนักเรียนเดิมของโรงเรียน ให้รายงานตัว 12 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย. ส่วนการสอบคัดเลือกรับนักเรียนภายนอกเพิ่มเติมให้ รับสมัคร 1-4 เม.ย.สอบ 8 เม.ย.ประกาศผล 11 เม.ย.รายงานตัว 12 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย. ส่วนโควตารับนักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 1-2 เม.ย.สอบพร้อม ประกาศผล และรายงานตัว 3 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย.เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ รับสมัคร 1-4 เม.ย.ประกาศผลพร้อมรายงานตัว 11 เม.ย.มอบตัว 22 เม.ย.

สำหรับโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ โดยโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ป.5 รับสมัคร 16-20 ก.พ. สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.1 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.4 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 26 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค. – โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร 27-31 ม.ค.ก่อนประถมศึกษา-ป.1 สอบ 5 ก.พ.ประกาศผล 12 ก.พ.รายงานตัวภายใน 14 ก.พ., ม.1 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 25 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค.รายงานตัวภายใน 6 มี.ค., ม.4 รับสมัคร 16-20 ก.พ.สอบ 26 ก.พ.ประกาศผล 4 มี.ค. รายงานตัวภายใน 6 มี.ค. – โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร 1-30 เม.ย. ประกาศผล 1 พ.ค.รายงานตัวภายใน 8 พ.ค. – โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัคร 16-25 ก.พ. สอบ 26-28 ก.พ. ประกาศผล 29 ก.พ. รายงานตัวภายใน 13 มี.ค.

Tags : , , , | add comments