ด้วยภาวะน้ำท่วมในปีนี้ ส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องจมน้ำ และไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ส่วนอีกหลายแห่งที่ยังไม่จมน้ำ ก็มีอันต้องเลื่อนเปิดภาคการศึกษาออกไปอีก แต่อย่างไรก็ดีโรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของผลกระทบดังกล่าว ก็มีอันต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนอีกครั้ง เนื่องจากมีคำสั่งจากกระทรวงที่มีมติให้โรงเรียนเลื่อนเปิดภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หากเป็นเวลาปกติแล้ว ในภาคเรียนที่ 2 ของภาคการศึกษาปกติ ทางโรงเรียนจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้ง กีฬาสี งานปีใหม่ การแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการการสอบคัดเลือก แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้เวลาในการเรียนของนักเรียนสั้นลงขณะที่เด็กๆยังต้องมีเนื้อหาที่ต้องเรียนเท่าเดิม เห็นได้ดังนี้แล้วผู้ปกครองทุกๆท่าน ควรจะต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวในภาคการศึกษาที่2 ที่จะมาถึงอย่างดีที่สุด

Leave a Reply