ตารางช่วงปิดภาเรียนสำหรับการเรียนจินตคณิตและโจทย์คณิตคิดง่ายของสถาบันแบ่งเป็นรอบ ๆ ดังนี้

รอบที่  1                                   1 –  11 มี.ค.  54

รอบที่  2                               14 –  24   มี.ค.  54

รอบที่  3                       25 มี.ค. –    7   เม.ย.  54

รอบที่  4                               18 –  28   เม.ย.  54

วันหยุด

                     6 เม.ย. 54            วันจักรีมหาราช

            9 – 17 เม.ย. 54           วันสงกรานต์

  หรือหากผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-2414494

Leave a Reply