imagesDP07LTB2     หลายๆ คนคงสงสัยว่าจินตคณิตมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการลดความอ้วน หลายๆ ครั้งมีการเปรียบเทียบการเรียนจินตคณิตให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ครั้งนี้จึงนำมาเปรียบเทียบกับการลดความอ้วนของสาวๆ

การเรียนจินตคณิตเหมือนกับการลดความอ้วนอย่างไร การลดความอ้วนหลายๆ คนใช้วิธีการอดอาหาร วิธีนี้อาจได้ผลกับคนที่มีความมุ่งมั่นอดทน แต่หลายๆ คนมักถอดใจก่อนที่จะไปได้ถึงจุดหมาย ในช่วงแรกของการลดความอ้วน จะไม่ค่อยเห็นผลชัดเจน พอไม่มีคนทักหรือไม่เห็นผลชัดเจนก็มักถอดใจก่อน เช่นเดียวกับการเรียนจินตคณิต เนื่องจากการเรียนจินตคณิตจำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบวกลบแบบง่าย ซึ่งต้องใช้เวลา หากผู้ปกครองใจร้อนก็จะมีความรู้สึกว่าการเรียนไม่มีประโยชน์อะไร ก็เลิกเรียนก่อนที่จะเห็นผล

การลดความอ้วนอีกแบบหนึ่ง คือการออกกำลังกาย การลดความอ้วนประเภทนี้ ก็จำเป็นต้องมีตารางกำหนดอย่างมีระเบียบ และความสม่ำเสมอ เช่นกันหากการออกกำลังกายไม่มีระเบียบวินัย ผลของการลดความอ้วนก็อาจช้าลง หรือไม่เห็นผลเลย การออกกำลังกายของสาวๆ บางคน ยังจำเป็นต้องมีนักโภชนากรให้คำแนะนำในเรื่องของโภชนาการ เพื่อให้การลดความอ้วนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปรียบได้กับ การพาบุตรหลานเรียนจินตคณิตต้องให้ความสม่ำเสมอ มีระเบียบวินัยในการให้บุตรหลานฝึกทักษะอยู่ที่บ้าน ครูก็เหมือนเทรนเนอร์ในโรงยิม คอยให้คำปรึกษา ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองก็เปรียบได้กับนักโภชนากรที่คอยให้กำลังใจ และดูแลเอาใจใส่ให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีความร่วมมือกันทั้งสามฝ่ายข้างต้น การเรียนจินตคณิตก็จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแน่นอน

ครูจา

Leave a Reply