ขอพระองค์หายจากอาการพระประชวรด้วยเถิด..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..ข้าพระพุทธเจ้า..สถาบันคิดสแควร์…

 พ่อหลวง

Leave a Reply