Posts tagged: กล้ามเนื้อมัดเล็ก

คอร์สปิดเทอมสำหรับเด็กระดับประถม

คอร์สปิดเทอมสำหรับเด็กระดับประถม รอบที่ 1 :   29 ก.ย. – 9 ต.ค. 52 รอบที่ 2 :   5 ต.ค. – 15 ต.ค.52 รอบที่ 3 :   12 ต.ค. – 23 ต.ค.52 คอร์สปิดเทอมสำหรับเด็กอนุบาล 1 รอบ  ตั้งแต่วันที่  5 ต.ค. – 23 ต.ค.52 หลักสูตร ที่เปิดสอน – จินตคณิต (ลูกคิด) เพื่อเสริมศักยภาพทางสมองของเด็ก ๆ ในวัยเรียนรู้ โดยมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กไปพร้มกับการพัฒนาการใช้สมองซีกขวา – โจทย์คณิตคิดง่าย  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้การตีความโจทย์ ให้เกิดความเข้าใจ – ศิลปเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก, มัดใหญ่ และ เสริมสร้างจินตนาการ